top of page

גולש יקר,
אתר זה הוקם ומופעל על ידי רונה פלא בכדי להעניק לך חווית גלישה ברמה גבוהה המתאימה לצרכיך.
באתר תוכל למצוא מידע על הטיפולים והמוצרים המוצעים ועוד מידע שימושי נוסף עבורך. כמו כן, ניתן לבצע רכישה של מוצרי הקוסמטיקה הטבעית בחנות האתר.
הנך חשוב לנו ואנו מאמינים בחשיבות פרטיותך. לכן, אנו מזמינים אותך לקרוא בעיון את תנאי תקנון האתר ומדיניות הפרטיות שלנו. כך תכיר את התנאים החלים על הגולשים ועל התקשרויות בינינו וכן תדע כיצד אנו נוהגים במידע פרטי.
לתשומת ליבך, השימוש באתר על ידך, לרבות עיון בדפי האתר, יעיד על הסכמתך ואישורך את הוראות תקנון האתר.
בברכה,
רונה פלא – רוקחות טבעית וטיפולי מגע

הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצידם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 • "התקנון – "תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן.

 • "האתר" – אתר החברה בכתובת 

 • "גולש"   – כל גולש באתר.

 • "מזמין"  –  גולש אשר פועל כדי להזמין מוצר ו/או להירשם לקורס באמצעות האתר.

 • "תוכן" – כל תוכן בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט המפורסם באתר.

 

הסכם מחייב בין הצדדים

 • השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות).

 • התקנון מהווה ההסכם בין הגולש לבין רונה פלא.

 • התקנון הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולש לבין רונה פלא.

 • קבלה והסכמה לתנאי ההסכם על ידי הגולש עם רונה פלא (כולל מדיניות הפרטיות להלן) הנה מעצם הגלישה ו/או השימוש על ידי הגולש באתר.

 • בכדי לבצע רכישה ו/או הרשמה באמצעות האתר על הגולש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית לבצע את ההתקשרות. ככל שגולש מתחת לגיל 18 ו/או לא כשיר לבצע את ההתקשרות (רכישה ו/או רישום) – ביצוע פעולות אלו על ידו אסור.

 

שינוי תנאי ההסכם

 • רונה פלא תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • רונה פלא איננה מחויבת להודיע על שינוי בתקנון באופן יזום ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על הגולש לקרוא את התקנון טרם גלישה באתר ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון ומומלץ לגולשים לשמור את תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים.

 

קישורים מחוץ לאתר

 • ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת רונה פלא. לרונה פלא אין כל שליטה והיא מסירה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד' החלים באתרים ופלטפורמות אחרות.

 • כל גולש מסכים ומאשר כי לרונה פלא אין כל שליטה ולא תהיה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות כאמור לעיל.

 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן המפורסם בו, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, יהיו בבעלותה הבלעדית של רונה פלא, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו, תוכנה וקוד מחשב הקשורים אליו.

 • אין בפרסום תוכן באתר בכדי להעניק זכות לכל צד ג' בחומרים אלו, לרבות בעלות בהם.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לאתר שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של רונה פלא.

 

הגבלת אחריות

 • בעצם הכניסה והשימוש באתר כל גולש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות והתחייבות מצד רונה פלא.

 • השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.

 • חברת י.ד. שלוס בע"מ איננה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).

 • רונה פלא לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר. גולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד רונה פלא.

 • האמור באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואין באמור באתר בכדי להוות כל ייעוץ ו/או המלצה מכל סוג (כגון רפואי), לרבות בקשר לשימוש במוצר, צריכת מוצר, קבלת טיפול ו/או ביצוע כל פעולה. כמו כן, אין לראות במידע המפורסם באתר כעובדה רפואית. השימוש במוצרים ובמידע המפורסם באתר הוא באחריות הגולש בלבד. בעדר מידע רלוונטי – יש לפנות לבעל מקצוע לפני נקיטת כל פעולה.

 • כל המוצרים המוצעים באתר עשויים חומרים טבעיים, תוך פירוט הרכיבים הקיימים בהם לפי דרישות הדין. על מזמין מוצרים לבדוק את התאמת המוצר ורכיביו לצרכיו של המזמין, ובדגש על רגישויות שונות, אלרגיות וכד' אל המוצר ו/או מרכיביו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רונה פלא לא תהיה אחראית לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לשימוש במוצר והשימוש במוצר הנו באחריות המזמין.

 • על גולש או מזמין שאינו בטוח לגבי התאמת מוצר לצרכיו להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים.

 • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

 

ביצוע הזמנת מוצרים מחנות האתר

 • ניתן לבצע רכישות של מוצרים באתר.

 • פרטי כל מוצר המוצע למכירה באמצעות האתר מפורטים בדף המכיל פרטים רלוונטיים אודות המוצר כגון: שם המוצר, גודלו, מרכיביו, מחירו ועוד.

 • באפשרות גולש לסמן להוסיף מוצר שברצונו לרכוש לעגלת קניות וירטואלית. בכל עת יוכל הגולש לעבור לתשלום עבור המוצרים המצויים בעגלת הקניות הוירטואלית ולהשלים את ההזמנה.

 • רכישת מוצר באתר כרוכה בהזנת הפרטים הבאים של המזמין: שם, שם משפחה, טלפון, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני.

 • תשלום עבור הזמנת מוצר או קורס יעשה באמצעות________, המפעילה אתר חיצוני לסליקת כרטיסי אשראי. מכיוון שסליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות אתר חיצוני, רונה פלא לא תישא באחריות כלשהי בכל הנוגע להליך סליקת כרטיסי האשראי.

 • לאחר קבלת אישור אצל רונה פלא בדבר הסדרת התשלום תינתן הודעה כי הפעולה אושרה וההזמנה תירשם אצל רונה פלא.

 • עבור הזמנה שאושרה על ידי רונה פלא תשלח אל המזמין אישור הזמנה, וחשבונית מס/קבלה בדואר אלקטרוני. במידה ולא יתקבל אישור על ביצוע העסקה, יקבל המזמין הודעה מתאימה לכך וההזמנה לא תאושר.

 • רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין הכולל את האמור לעיל יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל רונה פלא.

 • רונה פלא תהיה רשאית להשעות, לבטל או לסרב לספק כל שירות ו/או מוצר שביקשת לקבל ממנה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו וזאת אף ללא הודעה מצד רונה פלא.

 

אספקת מוצר ואחריות

 • חיוב העסקה יבוצע רק לאחר שרונה פלא מוודאה שאכן המוצרים נמצאים ויוכנו על פי הזמנת הגולש.

 • מועדי אספקה של מוצרים יחלו רק לאחר קבלת אישור החיוב מחברת סליקת האשראי.

 • מזמין מוצר יוכל לבחור בעת הזמנת המוצר את אופן משלוח המוצר המוזמן בין באמצעות דואר ישראל ובין באמצעות חברת שילוח.

 • בחר המזמין במשלוח באמצעות דואר ישראל, יהיה זמן האספקה של המוצר הנרכש באתר בהתאם למועדי המשלוח של דואר ישראל. בחר המזמין במשלוח באמצעות חברת שילוח, זמן האספקה המשוער של מוצר הנרכש באתר הנו עד 5 ימי עסקים.

 • מודגש כי זמן האספקה הוא משוער בלבד והמזמין מוותר על כל טענה בקשר למועד האספקה בפועל של המוצר (כולל אספקה לאחר מועד זה). לא קיבל המזמין מוצר שרכש בחלוף 14 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה, יהיה רשאי המזמין לבטל את ההזמנה ולקבל החזר מלא של התמורה ששולמה (ככל ששולמה). מובהר כי למעט זכות ביטול זו לא תעמוד לזכותו של המזמין כל זכות אחרת, לרבות זכות תביעה נגד רונה פלא, ובעצם ההזמנה באתר הוא מוותר על כל זכות כאמור בקשר לעיכוב באספקת המוצר ו/או אי אספקת המוצר.

 • בעת אספקת המוצר רשאית רונה פלא או חברת השילוח לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי טופס אספקה כתנאי למסירה המוצר.

 •  מוצר יוחזר חזרה לרונה פלא והאחריות לאיסוף המוצר תחול על המזמין במקרים הבאים: (א) במידה והמזמין לא יאסוף מוצר שהזמין ונשלח אליו; (ב) מי מטעמו לא יהיה נוכח בנמען לאחר תיאום מועד האספקה מראש; (ג) המזמין סירב לקבל את המוצר לחזקתו; או (ד) שהמוצר לא התקבל אצל המזמין מכל סיבה הקשורה במזמין. המזמין רשאי לבקש מרונה פלא שתספק לו פעם נוספת את המוצר ועלות האספקה הנוספת תחול על המזמין. רונה פלא שומרת לעצמה את הזכות להחליט לפי שיקול דעתה האם ברצונה לספק פעם נוספת את המוצר או להודיע למזמין שעליו להגיע לכתובת ביתה של רונה פלא לאיסוף עצמי של המוצר.

 

ביטול רכישת מוצר על ידי המזמין

 • הזמנת מוצרים שנרכשו שלא לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי או שחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לרבות התקנות שהותקנו על פיו (להלן ביחד: "חוק הגנת הצרכן") אינו חל עליהם, אינם ניתנים לביטול, למעט במקרה של אי אספקה כאמור בסעיף 8.6 לעיל.

 • מזמין פרטי שרכש מוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי או שחוק הגנת הצרכן חל עליו רשאי לבטל רכישת מוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

 • על אף האמור לעיל ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, הזמנת המוצרים הבאים אינה ניתנת לביטול: (א) מוצרים שמחירם נמוך מ-50 ₪; ו-(ב) מוצרים שאינם ארוזים או מוצרים הניתנים לפתיחה ללא הותרת סימן אודות פתיחת המוצר.

 • ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות פניה בכתב אל רונה פלא באמצעים הבאים: משלוח לדואר אלקטרוני ronapele12@gmail.com.

 • בכפוף לחוק הגנת הצרכן, מזמין רשאי לבטל רכישת מוצר בתוך 14 ימים מיום קבלתם בכפוף להתקיימות כל תנאים הבאים: (א) המוצר ארוז באריזתו המקורית; (ב) אריזתו המקורית של המוצר לא נפתחה כלל ולא נעשה במוצר כל שימוש; ו-(ג) צורפה חשבונית המס עבור רכישת המוצר. עלות המשלוח חזרה אל רונה פלא – עין הוד, לא תזוכה בכל מקרה.

 • המוצר יוחזר באריזתו המקורית כשלא נעשה בו שימוש והוא במצבו המקורי. לא יוחזרו דמי המשלוח ללקוח, והכסף יחזור ללקוח לאחר קבלת המוצר ובדיקתו אצלנו, תוך 3 ימי עסקים. 

ביטול הזמנה על ידי רונה פלא

 • רונה פלא עושה מאמצים רבים לספק את המוצרים המפורסמים באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה של מוצר שבוצעו על ידי מזמין באמצעות האתר, מכל סיבה ומבלי חובת נימוק, בין היתר מהסיבות הבאות (מבלי לגרוע מכלליות האמור): העדר מוצר במלאי, אי פתיחת קורס וטעות בפרטי מוצר (כולל טעות במחיר).

 • ביטלה רונה פלא הזמנת מוצר – תשיב את מלוא המחיר ששולם (ככל ששולם) למזמין. למעט החזר כספי כאמור (ככל ששולם המחיר), לא המזמין זכאי לכל זכות, תשלום, פיצוי וכד' והוא מוותר בזאת על כל זכות למעט קבלת החזר כספי על תשלום שביצע.

 

הפרה ושיפוי

 • מבלי לגרוע מהוראות כל דין, גולש מתחייב לשפות ולפצות את רונה פלא, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון ו/או יפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן בו בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה.

 • שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו רונה פלא , לרבות מי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

 

התחייבות והצהרות הגולש

 • הגולש מתחייב לנהוג בתום לב בעת השימוש באתר לרבות בהזמנת מוצרים.

 • הגולש מתחייב להודיע על כל טעות בהזמנה או במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין לכל המאוחר עד יום העסקים לאחר מועד קבלת ההזמנה.

שינויים והפסקת השירות

 • התקנון והאתר (על כל היבטיו, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור: זמינותו, הממשק שלו, והיקפו), ניתנים לשינוי, החלפה והתאמה, באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של רונה פלא.

 • גולש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים כאמור לעיל.

 • רונה פלא רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לרבות מתן כל שירות ומכירת כל מוצר באתר, וכן לשנות את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.

 

ֿהתיישנות

כל תביעה של גולש בגין כל עילה נגד רונה פלא מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע לגולש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב גולש כמי שויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתנאי שימוש אלו.

דין חל וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין תנאים אלו ו הנו הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, בלבד.

מדיניות פרטיות

 

פרטיות

 • פרטיות הגולשים חשובה לרונה פלא מאוד והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות הגולשים באתר. להלן מדיניות רונה פלא בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.

 • רונה פלא לא תשתף ו/או תעביר לצד ג' כל פרט מפרטיו האישיים של גולש ללא הסכמתו המפורשת. על אף האמור, הגולש מסכים כי רונה פלא תעביר מידע של גולש לחברת כרטיסי אשראי ולחברה המספקת שירותי סליקת אשראי, לצורך סליקת כרטיס האשראי של הגולש והשלמת תשלומים שמזמין מבקש לבצע באמצעות האתר.

 • בעת גלישה באתר, נאספים באופן אוטומטי באמצעות האתר פרטים מאת הדפדפן או המכשיר הנייד ממנו הגולש נכנס לאתר. המידע שנאסף נשמר על ידי האתר רונה פלא רשאית להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי גולשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור הגולשים באתר.

 • במסגרת השימוש באתר יאספו וישמרו על ידי האתר פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי הגולש, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה. רונה פלא תהיה רשאית להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של הגולש באתר ואספקת שירותים לגולש (לרבות לאחר הגלישה באתר) וכן לצרכים פנמיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות לרבות באמצעות "Cookies" (כהגדרת מונח זה להלן).

 • שימוש בפרטים אישיים של גולש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר, כגון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) משלוח מוצרים שהוזמנו על ידי הגולש, במצבים בהם הדין מחייב את רונה פלא למסור את המידע או אם מתעורר החשד שגולש מנסה לפגוע או פוגע באתר בזדון.

 • רונה פלא תהיה רשאית לשלוח אל גולש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד'. גולש יהיה רשאי להודיע לרונה פלא בכתב או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה ורונה פלא תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.

 

עוגיות ("Cookies")

 • כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בעוגיות ("Cookies") – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.

 • מעצם גלישתך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.

 • רונה פלא משתמשת בעוגיות במסגרת האתר, בין היתר, על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר ועל מנת לתת שירות מהיר ולייעל את השימוש באתר.

 • כל גולש רשאי ויכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שעוגיות לא יפעלו במחשב שלו. ראוי לציין כי שינוי הגדרה זו תספק לגולש חווית משתמש ירודה.

נוסח מעודכן ליום _____________

bottom of page